TJÄNSTER

FÖRETAG

 

Alla vinstdrivande företag vet att säkerhetsarbete är en balansgång. Vi kan hjälpa er i stort och smått att utifrån era egna behov och förutsättningar hitta en bra och kostnadsbalanserad säkerhetsnivå gällande brandskydd, inbrottsskydd och informationssäkerhet. Vi kan ta fram allt ni behöver för att skapa en välfungerande säkerhetsorganisation eller så kan ni hyra den tjänsten av oss.

MYNDIGHETER

 

Alla myndigheter har olika krav på säkerhet både vad gäller information och skydd mot inbrott, brand och skadegörelse. Vi kan hjälpa er med allt från analyser, säkerhetsskydd, inbrottsskydd, brandskydd, projektering och upphandling till ledningssystem och utveckling av er säkerhetsorganisation.